Huidige expositie

15 juni t/m 14 juli

DE ZEE IN BEELD

8 oktober - 27 november (ook zondag 9 oktober open en koopzondagen)

EXPOSITIE ihkv DE SLAG OP DE ZUIDERZEE

Het is 1573. Voor de Hoornse kust vindt de Slag op de Zuiderzee plaats. De Spaanse vloot wordt verslagen, met in de hoofdrol de Hoornse matroos Jan Haring die de vlag uit de mast van het admiraliteitsschip haalt. Hoorn wint als een van de eerste steden de vrijheid, een tijd van voorspoed breekt aan. De Slag op de Zuiderzee maakt de weg vrij voor de geboorte van Nederland.
In oktober 2022 wordt de Slag gevierd met allerlei activiteiten, in aanloop naar de grote jubileumviering in 2023 en de jaarlijkse vieringen daarna.

Pop-up museum Expoost haakt aan bij deze viering en heeft de Nederlandse Vereniging van Zeeschilders gevraagd om te komen exposeren. Zee en schepen hebben sinds de vroegst bekende culturen inspiratie gewekt tot het scheppen van fascinerende beeldende kunst, maar pas in de zestiende eeuw ten tijde van de grote ontdekkingsreizen ontstond maritieme kunst als een onafhankelijk genre.
Na de expositie ‘Schilders ter zee’ in 1952 in het Amsterdamse Stedelijk Museum waren de reacties van publiek en pers zo positief dat de deelnemende kunstenaars in samenspel met de  Marine besloten een vereniging van zeeschilders op te richten.
Met het groeien van de welvaart in de jaren zestig nam de interesse in maritieme kunst toe. De Nederlandse Vereniging van Zeeschilders ging er in die tijd toe over nieuwe leden toe te laten die moderne kunststromingen in hun werk toepasten en is daarmee sindsdien doorgegaan. Er zijn door de NVZ tijdens de laatste jaren van de vorige eeuw en recent in deze eeuw veelvuldig nationale en ook internationale tentoonstellingen gehouden en boeken uitgegeven.

De exposanten zijn:
Coob Zeeman, Luk van Driessche, Winnifred Bastian, Louis Swagerman, Edith Madou (driedimensionaal), Ludo van Well (driedimensionaal), Rein de Vries, Maarten Groot, Peter de Rijcke, Ingrid Dingjan, Geer Huybers, Ellen van Toor, Leentje Linders, Ronny Moortgat, Maurice Christo van Meijel, Margot Olde Loohuis, Aly van der Wal en Ageeth van den Oever (driedimensionaal).

www.zeeschilders.com
www.slagopdezuiderzee.nl